opzeggingen dienen zelf gedaan te worden bij sportvisserij Nederland

dit gaat via de website www.sportvisserijnederland.nl dan via het tabblad

vispas en dan contact/service

Daar vind u opzeggen lidmaatschap vispas.